چاپ دیجیتال

مجتمع چاپ و بسته بندی افست گرافیک به دلیل دارا بودن خط کامل تولید و چاپ کتاب در تیراژ درخواستی (Book on demand) با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار تولید که هزینه های نگهداری و تهیه کتاب و نشریات در تیراژهای همخوان با چاپ افست (حداقل ۱۰۰۰عنوان به بالا) را غیر قابل توجیه نموده است. با ارائه فرمول مناسبی از ترکیب چاپ افست با چاپ دیجیتال توانسته است تولید این محصول ارزشمند فرهنگی را با کمترین تیراژ و با حفظ کیفیت نهایی محصول در جهت احترام به مصرف کننده نهایی امکان پذیر سازد.

مجموعه افست گرافیک با در دست داشتن تجهیزات و امکانات لازم آماده خدمت رسانی در زمینه چاپ دیجیتال در ابعاد مختلف می باشد.