همکاری با ما

قابل توجه متقاضیان همکاری باگروه افست گرافیک نوین

مجتمع چاپ و بسته بندی افست گرافیک بر اساس نیاز بخش های محتوایی و اجرایی ،  نیروهای شایسته را بکارگیری می نماید .

بعد از بررسی رزومه‌ها، از افرادی که دارای شرایط مورد نیاز باشند، برای مصاحبه دعوت  بعمل خواهد آمد.

تقاضای همکاری صرفا با ارسال رزومه از طریق ارسال در سایت و یا با تلفن های مجتمع چاپ و بسته بندی افست گرافیک  انجام خواهد شد.

پس از بررسی رزومه‌ها، از متقاضیانی که دارای شرایط احراز شغل مورد نیاز باشند از سوی مدیریت منابع انسانی وپشتیبانی برای انجام مصاحبه بصورت تماس تلفنی دعوت خواهد شد.

ارسال رزومه برای مجتمع چاپ و بسته بندی افست گرافیک هیچ گونه تعهدی ایجاد نمی نماید.

مجتمع چاپ و بسته بندی افست گرافیک با متقاضیان از طریق پیامک یا ایمیل تماس نمی گیرد. لطفا به این گونه تماس ها پاسخ ندهید.

استخدام

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
.