چاپ کتاب

برای چاپ کتاب به دو روش می توان عمل کرد.

چاپ دیحیتال: چاپ با کیفیت بالا و تیراژ کم (به صرفه برای مشتری)

چاپ افست: چاپ با کیفیت بالا و تیراژ بالا و به درخواست مشتری

مجموعه افست گرافیک با در دست داشتن تجهیزات و امکانات لازم آماده خدمت رسانی در زمینه چاپ کتاب در ابعاد مختلف می باشد.

استعلام قیمت